• 8 jaar garantie
  • Binnen de week geleverd
  • Gratis levering vanaf € 580
  • Gratis retour
  • 8 jaar garantie
  • Binnen de week geleverd
  • Gratis levering vanaf € 580
  • Gratis retour

Levering

Ons jaarlijks verlof is van 18 Juli 2024 t.e.m 11 Augustus 2024.

Preorders kunnen steeds gedaan worden in de verlofperiodes en worden in de week van de 12e augustus uitgeleverd.

Al onze pakketten worden op pallets geleverd met onze eigen transportfirma Ka-Koerier.

Wij verzenden in de Benelux aan volgende tarieven:

  • Bestelling < €580 excl. 21% btw: €44,00 verzendkost
  • Bestelling > €580 excl. 21% btw: GRATIS verzending

De leveringstermijnen zijn een indicatie, en zijn niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Een door de klant aangekocht product wordt pas verstuurd wanneer er een betalingsbevestiging door MobiRack BV is vastgesteld.

De klant is verplicht bij levering de goederen te controleren. Zichtbare gebreken dient de klant onmiddelijk per aangetekend schrijven aan MobiRack BV te melden, gebeurt dit niet kan MobiRack BV in geen geval verplicht worden tot terugname van de goederen.

Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom en alle eventuele bijkomende kosten en verhogingen heeft voldaan, behoudt MobiRack BV zich de eigendom van deze goederen, in welk geval de klant voor de schade of tenietgaan aan of van de goederen jegens MobiRack BV aansprakelijk is. Leidt dit eigendomsvoorbehoud tot daadwerkelijke terugname der goederen door MobiRack BV, dan is de klant naast de daadwerkelijk gemaakte kosten en de eventuele kosten aan de goederen, als forfaitaire schadevergoeding 25% van het factuurbedrag te titel van winstderving verschuldigd.